Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj została zawarta umowa na realizację 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy Olsztyńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., reprezentowanym przez Bartłomieja Olszewskiego – Prezesa Zarządu OTBS oraz...