IPB to przede wszystkim, ale nie tylko deweloper. Budujemy również obiekty dla inwestorów zewnętrznych. W dniu 4 kwietnia w Elblągu podpisaliśmy umowę z ETBS na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu. Umowę podpisały Agnieszka...