Budynek mieszkalny "P" ul. Czerskiego (Malbork)

 • Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerskiego w Malborku
 • INWESTOR: Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Malbork
 • Okres realizacji inwestycji: 01.03.2018-28.02.2019
 • Powierzchnia/kubatura: 3.260,84m2/9.258,57m3

Budynek mieszkalny "O" ul. Czerskiego (Malbork)

 • Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerskiego w Malborku
 • INWESTOR: Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Malbork
 • Okres realizacji inwestycji: 29.09.2015-27.09.2016
 • Powierzchnia/kubatura: 2.971,59m2/8.187,69m3

Budynek mieszkalny ul. Płońska (Nasielsk)

 • Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Płońskiej 24b w Nasielsku
 • INWESTOR: Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o., Nasielsk
 • Okres realizacji inwestycji: 03.04.2014-17.06.2015
 • Powierzchnia/kubatura: 2.935m2/16.968m3

Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza (Olsztyn)

 • Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Sienkiewicza w Olsztynie
 • INWESTOR: Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie
 • Okres realizacji inwestycji: 15.09.2011-24.10.2012
 • Powierzchnia/kubatura: 2.311,36 m2/9.769,90m3

Budynek mieszkalny ul. Jagiellończyka (Iława)

 • Nazwa inwestycji: Budynek mieszkalny 24-rodzinny z garażami przy ul. Jagiellończyka 22A w Iławie=
 • INWESTOR: Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Iławie
 • Okres realizacji: 17.11.2008 – 30.04.2010
 • Powierzchnia/kubatura: 1.579,80m2/6.142,23m3

Budynki mieszkalne ul. Złota (Olsztyn)

 • Nazwa inwestycji: Budynki mieszkalne Nr 6, Nr 8 i Nr 10 przy ul. Złotej w Olsztynie
 • INWESTOR: Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie
 • Okres realizacji inwestycji: 05.03.2008-16.03.2009
 • Powierzchnia: 3.727,64m2

Budynki mieszkalne ul. M.C. Skłodowskiej (Iława)

 • Nazwa inwestycji: Budynki mieszkalne Nr 1, Nr 2 i Nr 4 przy ul. M.C. Skłodowskiej w Iławie
 • INWESTOR: Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Jagiellończyka, 14-200 Iława
 • Okres realizacji inwestycji: 17.01.2005-24.02.2006 (bud. nr 1), 30.03.2006-04.04.2007 (bud. nr 2), 14.08.2007-16.09.2008 (bud. nr 4)
 • Powierzchnia/kubatura: 1.844,18m2/6.343,24m3 (bud. nr 1), 1.306,46m2/6.343,24m3 (bud. nr 2), 1.134,89m2/6.425,00m3 (bud. nr 4)

Budynki mieszkalne Osiedle Piaski (Legionowo)

 • Nazwa inwestycji: Budynki mieszkalne Nr 5-8 Osiedle Piaski w Legionowie
 • INWESTOR: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Rejonowy Warszawa, ul. Chełmżyńska 1, Warszawa
 • Okres realizacji: 20.12.2000-31.10.2002
 • Powierzchnia/kubatura: 4.886,30m2/17.985,40m3

Budynki mieszkalne ul. 11 Listopada (Żyrardów)

 • Nazwa inwestycji: Budynki mieszkalne przy ul. 11 Listopada w Żyrardowie
 • INWESTOR: Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 48, Żyrardów
 • Okres realizacji inwestycji: 03.11.2004-14.07.2005, 15.03.2006-15.07.2007 (dot. budynków nr 54,56,58,60,62,64,66,68)
 • Powierzchnia/kubatura: 1.373,90m2/4.630,80m3; 6.050,60m2/27.525,00m3 (dot. budynków nr 54,56,58,60,62,64,66,68)