Dyplom uznania za aktywny udział naszej firmy w kampanii edukacyjnej „Serce do pracy”

gru 18, 2023

W dniu 15 grudnia w siedzibie CIOP-PIB w Warszawie, przy okazji posiedzenia dotyczącego doskonalenia technik przekazu informacji i promocji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Marcin Kopera – Główny Specjalista ds. BHP w IPB odebrał dyplom uznania za aktywny udział naszej firmy w kampanii edukacyjnej „Serce do pracy”. Kampania ta to inicjatywa mająca na celu zachęcanie pracodawców do podejmowania działań na rzecz zapobiegania chorobom układu krążenia (ChUK) wśród pracowników. Do działań takich zaliczyć można promocję programów prozdrowotnych w miejscu pracy, a także edukację pracowników, w jaki sposób sami mogą zmienić swój styl życia na zdrowszy i zapobiegać ChUK.