A A A
Facebook
Google+

Lokalizacja

Działka pod zabudowę nr 248/1

Woryty w Gminie Gietrzwałd

Kategoria Działki
Miasto Woryty
Typ działki Działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, mieszkaniową niskiej intensywności, mieszkalno-usługową oraz tereny zieleni urządzonej i naturalnej
Powierzchnia 9,9055 ha
Kształt Litera "L"
Dojazd Droga krajowa nr. 16
Uzbrojona Nie

O inwestycji

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaproponować zakup nieruchomości gruntowej położonej w malowniczej miejscowości Woryty, gm. Gietrzwałd, woj. warmińsko – mazurskie, w pobliżu lasów i jeziora Giłwa. 

Położenie działki daje wiele możliwości aktywnego wypoczynku, rodzinnego spędzania czasu z dala od zgiełku miasta oraz spokojnego miejsca zamieszkania, co znacznie zwiększa jej atrakcyjność. Pobliskie jezioro zapewnia możliwość pływania, kajakarstwa, żeglarstwa czy wędkowania. Otaczający las sprzyja spacerom, jeździe na rowerze oraz korzystaniu z darów natury. 

Nie sposób nie wspomnieć o pobliskim miejscu licznych pielgrzymek – Gietrzwałdu, w którego pobliżu znajduje się oferowana nieruchomość. Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej powstało by upamiętnić jedno z sześciu na świecie, a jedyne w Polsce miejsce potwierdzonych przez Watykan Objawień Maryjnych. 

Nieruchomość położona jest bardzo korzystnie pod względem komunikacyjnym. Dogodny dojazd, do położonego w odległości 15 km Olsztyna, zapewnia droga krajowa nr 16. Dojazd od drogi krajowej odbywa się drogą asfaltową Gietrzwałd –Retyny z ciągiem rowerowo – pieszym (sama działka położona jest bezpośrednio przy utwardzonej drodze gminnej, ok 150 m od opisanej wyżej drogi asfaltowej). Po zakończeniu budowy obwodnicy Olsztyna i odcinka drogi ekspresowej S51, łączącej miasto z drogą S7, w odległości kilku kilometrów powstanie szybkie połączenie z drogami o wysokim standardzie gwarantujące łatwą dostępność do głównych tras krajowych. 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Gietrzwałd, w części obrębu Woryty, zatwierdzonego Uchwałą nr XIII/137/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29.12.2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 29.01.2016r.  poz. 601), działka nr 248/1 o powierzchni 9,9055 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę nr OL1O/00149024/3, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, mieszkaniową niskiej intensywności, mieszkalno-usługową oraz tereny zieleni urządzonej i naturalnej. 

Istnieje również możliwość zmiany planu miejscowego dotyczącej zabudowy jednorodzinnej na zabudowę budynkami mieszkalnymi przeznaczonymi na apartamenty. Nieruchomość ma w pełni uregulowany stan prawny, nie ciążą na nim żadne prawa ani zobowiązania osób trzecich. 
Do działki bezpośrednio przylegają sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna. 

Dla zobrazowania możliwości zabudowy oraz sposobu przekształcenia prezentowanego terenu, prezentujemy koncepcję zagospodarowania działki. Należy mieć na uwadze, że jest to tylko jedna z możliwych przykładowych jakie daje ten obszar. Zabudowa jednorodzinna może bowiem być zamieniona na apartamentowce przeznaczone dla coraz liczniejszej grupy osób, które wolą mieszkań na terenach pozamiejskich.

Od kilku lat obserwujemy coraz intensywniejszy trend napływu ludności miejskiej na tereny podmiejskie. Dobre połączenie komunikacyjne z Olsztynem powoduje, że obszar gminy Gietrzwałd jest atrakcyjny dla osób pracujących w mieście. Zgodnie z analizą przeprowadzoną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd – Diagnoza uwarunkowań rozwoju”, zatwierdzonego Uchwałą nr XX/200/2016 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 13.09.2016 r., w porównaniu do pozostałych gmin z powiatu olsztyńskiego, gmina Gietrzwałd zalicza się do grupy gmin, gdzie zauważa się dużą dynamikę zmian i potencjał rozwoju. Szczególną uwagę Gmina zwraca na opracowywanie w przyszłości miejscowych planów zagospodarowania terenu, przy sporządzaniu których będzie mieć na uwadze chłonność projektowanej zabudowy, ruchy migracyjne i prognozy demograficzne. 


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 695-250-787, lub adresem e-mail: deweloper.olsztyn@ipbilawa.com.pl