Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o. z siedzibą w Iławie pod adresem ul. Lubawska 3, 14-200 Iława, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039316, NIP 744-000-33-48, REGON 510513874 (zwaną dalej: IPB Sp. z o.o.).

W czasie korzystania z Serwisu internetowego ipbilawa.com.pl (dalej jako ipbilawa.com.pl) oraz w celu otrzymywania informacji handlowych dotyczących aktualnej oferty IPB Sp. z o.o., każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis internetowy (dalej jako: użytkownik) może zostać poproszona o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które użytkownik będzie proszony, to w większości przypadków telefon kontaktowy i adres e-mail. IPB Sp. z o.o., wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu oraz do świadczenia usług, które są za pośrednictwem niego dostępne.

Uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO dla celów marketingowych, świadczenia usług oraz związanych z funkcjonowaniem Serwisu, przesyłaniem newslettera, jak również w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób korzystających z Serwisu internetowego, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Okres przechowywania danych

Administrator przechowywać będzie zebrane dane w czasie określonym przepisami prawa, realizacji świadczenia usług newslettra oraz do momentu odwołania zgody lub końca realizacji świadczenia usługi.

Przekazywanie danych

Dane będące w posiadaniu IPB Sp. z o.o. będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. W przypadku uzyskania zgody Klienta lub Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Klienta lub Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Inspektor danych osobowych

Z uwagi na treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO i fakt, że Administrator nie przetwarza danych na dużą skalę nie powołuje się Inspektora Danych Osobowych.

Połączenie z serwisem

Z momentem połączenia się przez użytkownika z Serwisem (ipbilawa.com.pl) w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się z Serwisem. IPB sp. z o.o. informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika.

Bezpieczeństwo danych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę Newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi Newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe są przetwarzane:

  1. w celu świadczenia usługi wysyłki Newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach Newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera;
  3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Serwisu w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dostęp do danych

Użytkownik może w każdym czasie żądać: dostępu do danych, ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez IPB Sp. z o.o., swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania IPB Sp. z o.o., pozostanie uprawniona na mocy odpowiednich przepisów prawa.

Ponadto Użytkownik ma prawo do żądania: ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora. Klient lub Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

Pliki Cookies

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Pliki typu cookies umożliwiają m.in.: dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o. z siedzibą w Iławie pod adresem ul. Lubawska 3, 14-200 Iława, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039316, NIP 744-000-33-48, REGON 510513874 (zwaną dalej: IPB Sp. z o.o.).

W czasie korzystania z Serwisu internetowego ipbilawa.com.pl (dalej jako ipbilawa.com.pl) oraz w celu otrzymywania informacji handlowych dotyczących aktualnej oferty IPB Sp. z o.o., każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis internetowy (dalej jako: użytkownik) może zostać poproszona o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które użytkownik będzie proszony, to w większości przypadków telefon kontaktowy i adres e-mail. IPB Sp. z o.o., wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu oraz do świadczenia usług, które są za pośrednictwem niego dostępne.

Uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO dla celów marketingowych, świadczenia usług oraz związanych z funkcjonowaniem Serwisu, przesyłaniem newslettera, jak również w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób korzystających z Serwisu internetowego, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Okres przechowywania danych

Administrator przechowywać będzie zebrane dane w czasie określonym przepisami prawa, realizacji świadczenia usług newslettra oraz do momentu odwołania zgody lub końca realizacji świadczenia usługi.

Przekazywanie danych

Dane będące w posiadaniu IPB Sp. z o.o. będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. W przypadku uzyskania zgody Klienta lub Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Klienta lub Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Inspektor danych osobowych

Z uwagi na treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO i fakt, że Administrator nie przetwarza danych na dużą skalę nie powołuje się Inspektora Danych Osobowych.

Połączenie z serwisem

Z momentem połączenia się przez użytkownika z Serwisem (ipbilawa.com.pl) w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się z Serwisem. IPB sp. z o.o. informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika.

Bezpieczeństwo danych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę Newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi Newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe są przetwarzane:

  1. w celu świadczenia usługi wysyłki Newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach Newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera;
  3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Serwisu w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dostęp do danych

Użytkownik może w każdym czasie żądać: dostępu do danych, ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez IPB Sp. z o.o., swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania IPB Sp. z o.o., pozostanie uprawniona na mocy odpowiednich przepisów prawa.

Ponadto Użytkownik ma prawo do żądania: ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora. Klient lub Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

Pliki Cookies

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Pliki typu cookies umożliwiają m.in.: dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.