Informacje na temat programu rządowego „Mieszkanie bez wkładu własnego”

W dniu 26 maja 2022r. weszło w życie rozwiązanie Polskiego Ładu pn. „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Program skierowany jest do osób, które posiadają środki na spłatę raty kredytowej, ale nie uzbierały wymaganego przez bank wkładu własnego.

Kredyt w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” można otrzymać m.in. na nabycie prawa własności mieszkania od dewelopera. Mogą z niego skorzystać zarówno single, pary, małżeństwa, jak i rodziny z dziećmi.

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 20% wydatków, ale maksymalnie do kwoty 100 tys. zł, przez okres minimum 15 lat. Gwarantowane kredyty mieszkaniowe będą udzielane do 31 grudnia 2030r.

Rolą BGK w programie jest udzielanie gwarancji wkładu własnego oraz realizowanie wypłat z tytułu spłaty rodzinnej. Natomiast obsługę kredytobiorców będą prowadziły banki, które podpiszą umowę o współpracy z BGK.

Z gwarantowanego rządowego programu dot. kredytu bez wkładu własnego mogą skorzystać wyłącznie osoby, które posiadają zdolność kredytową na 100% wartości nieruchomości i spełniają pozostałe warunki dotyczące m.in. braku posiadania innej nieruchomości na własność, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje albo więcej dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50m2, gdy dzieci jest dwoje, 75m2, gdy dzieci jest troje, i 90m2, gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma.

Jest to zatem kredyt gwarantowany, ponieważ na brakujący wkład własny specjalnej gwarancji udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego, natomiast trzeba go spłacić tak, jak pozostałą część kredytu.

Parametry gwarancji:

 • Zakres gwarancji – nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20 % wydatków, na pokrycie których udzielany jest kredyt
 • Maksymalna kwota gwarancji – 100 tys. zł
 • Okres spłaty kredytu – min. 15 lat
 • Waluta kredytu – PLN
 • Zabezpieczenie gwarancji – brak
 • Prowizja (jednorazowa) – 1 proc. kwoty gwarancji (maksymalnie 1 tys. zł)

Spłata rodzinna

Spłata rodzinna to wypłata środków dokonywana przez BGK w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego o kolejne dziecko. Przeznaczona jest na spłatę części kredytu objętego Gwarancją wkładu własnego.

Wypłata jest dokonywana na podstawie zlecenia złożonego przez kredytobiorcę w banku kredytującym nie później niż rok, licząc od dnia powiększenia gospodarstwa domowego o kolejne dziecko.

Wysokość spłaty rodzinnej może stanowić:

 • 20 tys. zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko lub
 • 60 tys. zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie lub kolejne dziecko.

Otrzymanie „spłaty rodzinnej” wprowadza jednakże pewne ograniczenia w kwestii rozporządzania nieruchomością.

W ciągu 5 lat od jej otrzymania nie można:

 • sprzedać mieszkania, które było celem Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego
 • nie można wynająć nieruchomości
 • brak możliwości zmiany sposobu użytkowania nieruchomości.

Aktualnie w ofercie sprzedaży Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „IPB” Sp. z o.o. posiadamy blisko 140 mieszkań w Olsztynie, Iławie, Malborku i Kwidzynie.

Mieszkania można nabyć w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” i obowiązujących w ramach tego programu limitów cenowych mieszkań.

Znajdź mieszkanie

Biuro dewelopera Olsztyn:

tel. 695 250 787
e-mail: deweloper.olsztyn@ipbilawa.com.pl

Biuro dewelopera Iława:

tel. 609 499 117
e-mail: deweloper.ilawa@ipbilawa.com.pl

Biuro sprzedaży Kwidzyn:

tel. 607 392 633
e-mail: deweloper.kwidzyn@ipbilawa.com.pl

Biuro sprzedaży Malbork:

tel. 607 392 633
e-mail: deweloper.malbork@ipbilawa.com.pl

Znajdź mieszkanie