II miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie”

gru 11, 2019

II miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

10 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Buduj bezpiecznie” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. Drugie miejsce w tym konkursie zajęło IPB Sp. z o.o. w Iławie. Nagrody wręczył Tomasz Kawałko – Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru.

W imieniu Anny Szymczak – Prezesa Zarządu IPB – nagrodę oraz gratulacje odebrał Marcin Kopera – Główny Specjalista ds. BHP. List gratulacyjny odebrał Daniel Szymczak – Kierownik budowy.

Celem konkursu „Buduj bezpiecznie” jest upowszechnianie bezpiecznych warunków pracy na placach budowy, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczyniają się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

II miejsce w konkursie "Buduj bezpiecznie"