A A A
Facebook

Teren działalności

Obecnie

  • kraj – teren 3 województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i pomorskiego

mapa_polska

W przeszłości

  • kraj – teren całego kraju
  • zagranica (Rosja - były ZSRR, Czechy - była CSRS, Niemcy):
    • teren byłego ZSRR (Równe, Sumy, Krzywy Róg, Moskwa, Ryga, Briańsk, Nietiszin, Lwów, Wołgograd)
    • teren byłej CSRS (Melnik, Usti n/Łabą, Most, Czeski Krumlow, Berkovice, Vetrnia)
    • Niemcy (Passau, Odelzhausen, Wessling, Jugenheim, Ludwigshafen, Bad Honnef, Hamburg, Berlin, Heidenheim)

mapka_europa_1