A A A
Facebook

IPB-INWEST

„IPB-INWEST” Sp. z o.o.

Spółka celowa utworzona na potrzeby IPB.

ipb_inwest

Dane firmy:

„IPB-INWEST” Sp. z o.o.
ul. Lubawska 3, 14-200 Iława

Telefon: 89 644 90 21

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000223312
Kapitał zakładowy 50.000 zł, NIP 744-000-62-98, REGON 510202826
GRUPA HOLDINGOWA SPÓŁEK IPB

Lokalizacja: