A A A
Facebook

Aktualności

10 września - Szkolenie z zakresu metod bezpieczeństwa pracy

2016-09-19

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o. realizując od 50 lat marzenia swoich Klientów, zawsze szczególną uwagę przykładało do kwestii bezpieczeństwa w czasie realizacji inwestycji. Dowodem na to są liczne nagrody i osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo pracy jest dla nas bardzo ważne dlatego ciągle podnosimy swoje kwalifikacje w tym zakresie. Szukamy nowych pomysłów, wzorców i inspiracji by wciąż je poprawiać.

Między innymi dlatego dzięki Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (CIOP-PIB) kadra kierownicza produkcji budowlano-montażowej szkoliła się z zakresu behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy. Szkolenie poprowadziła Pani Agnieszka Szczygielska - Z-ca kierownika Ośrodka Promocji i Wdrażania CIOP-PIB. W czasie szkolenia omówiono najważniejsze zasady związane z zachowaniem się człowieka, zachowania niebezpieczne i ich przyczyny, cele i główne elementy oraz przebieg programów behawioralnych (w tym m.in. identyfikacja zachowań, prowadzenie obserwacji, narzędzia wspomagające prowadzenie i rejestrację zachowań pracowników, analiza zachowań i ich modyfikacja).

W czasie szkolenia zaakcentowano dużą wagę prawidłowego dialogu z pracownikiem w zakresie jego zachowań niebezpiecznych, jak i tych bezpiecznych. 

cofnij