A A A
Facebook

Aktualności

Sprzedaż działek pod usługi Nowa Wieś

2017-09-04

Zapraszamy Państwa do zakupu działek gruntu o łącznej powierzchni 10.082,40m2 położonych na przedmieściach Iławy, w województwie warmińsko-mazurskim. Przeznaczeniem działek jest działalność handlowo-usługowa.

I. LOKALIZACJA

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na przedmieściach Iławy. Iława to miasto powiatowe położone w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, nad najdłuższym jeziorem w Polsce – Jeziorakiem. Miasto liczy ponad 32 tysiące mieszkańców, natomiast cały powiat iławski – ponad 90 tysięcy mieszkańców. Iława to ważny węzeł kolejowy kraju, największy węzeł w województwie warmińsko-mazurskim. Krzyżują się to główne linie kolejowe: Kraków-Warszawa-Gdańsk oraz Olsztyn-Toruń-Poznań. Przez Iławę przebiega również droga nr 16 z Ełku przez Olsztyn do Grudziądza. Wyjątkowe, malownicze położenie miasta, jego niewątpliwy urok oraz dostępność komunikacyjna sprawiły, iż Iława stała się atrakcyjnym miejscem nie tylko dla licznie odwiedzających ją turystów, ale też dla wielu krajowych i zagranicznych inwestorów. Sprzyja temu zarówno infrastruktura komunalna, jak i progospodarcza polityka władz miasta. 

mapa_ilawa 

Wszystkie te czynniki przyczyniły się do dynamicznego rozwoju Iławy i stanowią o jej szczególnej atrakcyjności dla inwestorów.

 Obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, to prężnie rozwijające się przedmieście Iławy, dobrze skomunikowane z centrum miasta (m.in. bliskość przystanków komunikacji miejskiej). Niedaleko (ok. 300m) znajduje się realizowane przez nas aktualnie osiedle mieszkaniowe (Osiedle Piastowskie), docelowo na około 600 mieszkań. W odległości ok. 200m od przedmiotowej nieruchomości znajduje się istniejące osiedle mieszkaniowe przy ul. Ostródzkiej na ok. 400 mieszkań oraz osiedle ok. 400 domków jednorodzinnych (ul. Ostródzka i Nowa Wieś).

lokalizacja1 

W strategii rozwoju miasta i gminy Iława teren ten jest naturalnym zapleczem handlowym aglomeracji Iławy usytuowanym na wylocie w kierunku Olsztyna a jednocześnie w bezpośrednim położeniu z osiedlami budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego.

 II. PRZEDMIOT OFERTY

a) Działki gruntu:

Nr 188/11 o powierzchni użytkowej - 3.659,00 m2

Nr 188/10 o powierzchni użytkowej (4/20x4.117m2) - 823,40 m2

Nr 187/4 o powierzchni użytkowej (1/24x2.400m2)  -  100,00 m2

Nr 187/1 o powierzchni użytkowej  - 5.500,00 m2

RAZEM: 10.082,40 m2 


b) Charakter własności/władania:

Nr 188/11 (własność) - KW Nr EL1I/00016590/4

Nr 188/10 (własność 4/20, droga)  - KW Nr EL1I/00039791/0

Nr 187/1 (własność) - KW Nr EL1I/00023348/5

Nr 187/4 (własność 1/24, droga) - KW Nr EL1I/00028109/3

 

c) Przeznaczenie:

Zgodnie z zapisami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Iława, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/320/06 Rady Gminy Iława z dnia 23 lutego 2006r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2006r. Nr 199, poz. 2819) teren ten przeznaczony jest pod zabudowę handlowo-usługową.

 

III. PROPONOWANA CENA

220,- zł/m2 + podatek VAT ( DO NEGOCJACJI!)


IV. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

  • kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem przedmiotowej nieruchomości
  • kserokopia wypisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława
  • wypis z ksiąg wieczystych działek 


V. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert na zakup przedmiotowej nieruchomości na adres:


Zespół ds. Deweloperskich Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "IPB" Sp. z o.o.

Ul. Lubawska 3, 14-200 Iława

woj. warmińsko-mazurskie

z dopiskiem: Oferta na zakup nieruchomości Nowa Wieś dz. usługowe

Biuro Dewelopera ul. Lubawska 3, 14-200 Iława pok nr 10

Tel. 89 644-90-08, 695-880-415

mail: deweloper.ilawa@ipbilawa.com.pl 

cofnij