A A A
Facebook

Aktualności

Otwarcie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wiejskiej w Iławie

2018-10-05

Wczoraj, 4 października miało miejsce oficjalne otwarcie Centrum Aktywności Lokalnej i uroczyste przecięcie wstęgi i zwiedzanie nowego obiektu przy ul. Wiejskiej w Iławie. Ten ponad 2,3 tys. m2 obiekt powstał po gruntownej przebudowie i rewitalizacji hali przemysłowej, a jego wykonawcą było Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Centrum będzie służyć osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a zwłaszcza niepełnosprawnym, seniorom i dzieciom. Wstęgę nowego obiektu przecięli Anna Szymczak, prezes zarządu IPB oraz burmistrz Adam Żyliński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie Irena Kasprzycka i kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Iławie Marian Wilkowski .

Przedmiot i zakres realizacji:

  • Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej w Iławie obejmująca przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne

Zakres wykonanych prac:

  • przebudowa budynku poprzemysłowego wraz z rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne

Przeznaczenie budynku:

  • rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 24 roku życia, u których występują problemy rozwojowe wynikające z wad wrodzonych lub przebytych chorób;
  • Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych dla dzieci niepełnosprawnych do 3 roku życia;
  • mieszkanie treningowe przeznaczone do czasowego zamieszkania maksymalnie 6 osób wymagających opieki pod nadzorem kuratora.

Parametry techniczne:

  • Powierzchnia użytkowa budynku – ok. 2.300 m2;
  • Kubatura - ok. 14.200 m3

Wartość inwestycji:

  • ok. 9 mln zł brutto

Cykl budowy i terminowość robót:

  • rozpoczęcie – 18.09.2017
  • zakończenie – 10.08.2018

Inwestycja została zrealizowana w terminie umownym.

Więcej informacji o tym wydarzeniu i pełna galeria na: http://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/55849-ilawa-centrum-aktywnosci-lokalnej-oficjalnie-otwarte-wlasnie-przecieto-wstege-obiektu-zobacz-zdjecia-i-wideo 

cofnij