A A A
Facebook

Aktualności

IPB partnerem kampanii społecznej na rzecz BHP

2015-01-30

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie docenił IPB jako Partnera informacyjnej kampanii społecznej pn. „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy“. Potwierdza to otrzymany dyplom.

 resized__400x580_skanowanie0002_

W ramach kampanii społecznej Firma brała aktywny udział w działaniach na rzecz zwiększania świadomości pracowników i pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy oraz podnoszeniu poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Cele kampanii społecznej:

  • Promowanie sposobów przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach.
  • Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy zewnętrznemu otoczeniu przedsiębiorstw (podwykonawcom, klientom, przedstawicielom społeczności lokalnych).
  • Promowanie nowoczesnych narzędzi i sposobów przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy (w tym nowych technologii).
  • Rozwijanie współpracy w obszarze bhp między przedsiębiorstwami poprzez wymianę dobrych praktyk z zakresu komunikowania zagadnień bezpieczeństwa pracy.
  • Upowszechnianie wyników badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa pracy.
  • Podnoszenie świadomości społecznej z zakresu wpływu skutecznej komunikacji na poprawę bezpieczeństwa pracy i życia człowieka. 

cofnij