A A A
Facebook

Aktualności

IPB nagrodzone Złotą Kartą BHP

2015-10-14

W dniu 13 października 2015 r. w Pałacu Książąt Czartoryskich w Puławach Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy wyróżnił firmy i instytucje prowadzące szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie bezpieczeństwa pracy. Nagrodę, czyli Złotą Kartę BHP otrzymało m.in. Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

W imieniu IPB nagrodę odebrał Marcin Kopera – Z-ca Kierownika Zespołu ds. Pracowniczych, Główny Specjalista ds. BHP.

 

Kim są Liderzy Bezpiecznej Pracy i co ich wyróżnia?

Słowo „lider” wywodzi się z języka angielskiego i najczęściej jest rozumiane, jako przywódca, prowadzący. To lider wskazuje drogę i zachęca innych do pójścia za sobą. Z jednej strony wyprzedza ich, z drugiej - wpływa na nich. Liderem można się stać na tyle, na ile jest się za takiego uznawanym przez innych. W obszarze bezpieczeństwa pracy liderów wskazuje i wyróżnia Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Od wielu już lat polskie przedsiębiorstwa konkurując ze sobą poddają się ocenie w różnych dziedzinach. Również w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, przedsiębiorstwa i instytucje poddają pod ocenę swój poziom zaangażowania oraz efekty działań podejmowanych w tym obszarze. Taka ocena jest przeprowadzana przez specjalnie powołaną w Instytucie Komisję w ramach koordynowania działalności Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, a jej wynikiem jest uzyskiwanie prestiżowych Kart Liderów. 

Forum Liderów funkcjonuje przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym od 1998 roku. Kandydaci oraz dotychczasowi członkowie Forum Liderów są oceniani w kilku obszarach. Kryteria oceny są zróżnicowane, w zależności od rodzaju posiadanych już Kart Liderów. Poza wskaźnikami wypadków przy pracy i chorób zawodowych ocenie poddawane są działania na rzecz wdrażania i upowszechniania osiągnięć naukowo-technicznych z dziedziny bhp i podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Analizowane jest także praktyczne wykorzystywanie dorobku naukowo-badawczego instytutów badawczych do oceny i zmniejszania ryzyka zawodowego. Oceniana jest też współpraca z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy w zakresie wykorzystywania wyników programów wieloletnich dotyczących poprawy warunków pracy. Ważnym elementem oceny jest także prowadzona przez przedsiębiorstwa działalność profilaktyczna i osiągane efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, upowszechnianie efektów tej działalności w mediach oraz poziom aktywności w tym obszarze.


 

cofnij