A A A
Facebook

Aktualności

Firma Dobrze Widziana 2019

2019-05-09

Wczoraj w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbył się uroczysty finał konkursu o tytuł „Firma Dobrze Widziana 2019” . Podczas uroczystości laureatom zostały wręczone specjalne dyplomy. W imieniu IPB nagrodę odebrała Anna Szymczak, prezes zarządu spółki.

Przyznanie tytułu Firmy Dobrze Widzianej jest wyrazem uznania i podziękowaniem firmie za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu. To dla nas ogromne wyróżnienie - dziękujemy!!!

Organizatorem konkursu jest Business Centre Club w Warszawie, a Patronat Honorowy objął w tym roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem konkursu „Firma Dobrze Widziana” jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest kontynuacją idei realizowanego w latach 2009-2011 projektu „CSR – jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa” i „Firma Dobrze Widziana”.

IPB po raz pierwszy otrzymało taki tytuł w 2010 roku. Laureatem konkursu „Firma Dobrze Widziana” może zostać tylko taki podmiot, który w kolejnych latach od uzyskania tytułu kontynuuje działania oparte na zasadach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Oznacza to, że IPB od 9 lat skutecznie kontynuuje działania w zakresie CSR.

Jury konkursu dokonuje oceny zgłoszeń na podstawie Ankiety Konkursowej, a istotnym elementem podlegającym ocenie są:

  • opracowana i wdrożona strategia działań w obszarze CSR,
  • skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy na ten temat,
  • polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia,
  • oraz przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii, rynku i działań charytatywnych.

 

firma_dobrze_widziana 

 


cofnij