A A A
Facebook

Aktualności

Bezpiecznie od początku

2017-12-15

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o. w Iławie jest Partnerem ogólnopolskiej informacyjnej kampanii społecznej zorganizowanej przez CIOP-PIB (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy) pn. BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU. Jest to kampania poświęcona problemowi bezpieczeństwa pracowników młodych i niedoświadczonych.

14 grudnia w Warszawie w siedzibie CIOP-PIP Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane otrzymało dyplom i podziękowania za działania na rzecz zwiększania świadomości pracowników i pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy oraz poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników młodych i niedoświadczonych, zrealizowane w 2017r. w ramach tej kampanii społecznej. Dyplom z rąk Danuty Koradeckiej – Dyrektora CIOP-PIP odebrał Marcin Kopera – Główny Specjalista ds. BHP w IPB.

Cele kampanii:

  • Zainteresowanie młodych pracowników tematyką bezpieczeństwa pracy.
  • Budowanie u młodych pracowników świadomości zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy.
  • Podnoszenie społecznej świadomości oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników młodych i niedoświadczonych.
  • Promowanie wśród pracodawców bezpiecznych metod pracy młodych pracowników i programów wspierających adaptację zawodową młodych osób.
  • Rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez wymianę dobrych praktyk dotyczących poprawy bezpieczeństwa pracy młodych pracowników. 
2017_bezpieczni_od_poczatku_980_200_ciop_partner2

cofnij