Budownictwo kubaturowe – najważniejsze informacje

Choć to jedna z najważniejszych definicji w branży, na próżno szukać jej w zapisach prawa budowlanego. Pojęcie to zainteresuje jednak każdego, kto szuka pomysłu na nową inwestycję.

Definicja budownictwa kubaturowego

Na drodze ku dokładnemu zrozumieniu, czym jest budownictwo kubaturowe, staje jednak samo Prawo Budowlane. Nie podaje ono konkretnej definicji i nie tłumaczy, w jaki sposób traktować daną inwestycję. Wiarygodnym i jak na razie jedynym źródłem pozostaje często wywoływany w tym kontekście wyrok II SA/Kr 1527/13 z dnia 14 lutego 2014 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Tłumaczy on, że budownictwo kubaturowe należy rozumieć jako tworzenie stałych lub tymczasowych obiektów o charakterze mieszkaniowym, przemysłowym, bądź handlowo-usługowym, w przypadku których istotne znaczenie odgrywa objętość. Do kategorii tej zalicza się m.in.: bloki mieszkalne, szpitale i ZOZ-y, magazyny oraz hale produkcyjne, sale sportowe, centra handlowe, hotele, czy biurowce.

Dzięki tak podanej definicji możemy wysnuć dodatkowy wniosek, że znacznie różni się ono od budownictwa liniowego skupionego na tworzeniu obiektów, w których ważniejszą wartością jest długość (będą to zatem wszelkiego rodzaju inwestycje drogowe, ale także linie energetyczne czy gazociągi).

Gdy liczy się kubatura, postaw na doświadczenie

Oczywiście budownictwo kubaturowe nie ogranicza się do wymienionych wcześniej obiektów. Inwestycja może obejmować całe mnóstwo innych nieruchomości, w przypadku których konieczne jest określenie kubatury – czyli całkowitej objętości budynku wraz z przylegającymi do niego elementami, takimi jak przejścia, przejazdy, balkony, tarasy, poddasza, czy werandy.

Każdy, kto planuje inwestycję mieszkaniową wielorodzinną, powinien więc w pierwszej kolejności skupić się na znalezieniu firmy, która zagwarantuje terminowe i solidne wykonawstwo budynków kubaturowych. Przy podejmowaniu decyzji o współpracy będzie liczyć się nie tylko doświadczenie i świetna znajomość zapisów prawa, ale także dobra orientacja zarówno w wymogach branży, jak i potrzebach konsumentów.

Dobrze, jeśli firma dodatkowo będzie świadczyć szeroko rozumiane usługi budowlane. Jeśli działasz w województwie warmińsko-mazurskim lub pomorskim i szukasz wsparcia w tym zakresie, postaw na Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o.